Mercator

Pogovor ni le posredovanje in sprejemanje informacij. Je tudi pot, je odnos, je rešitev in včasih je pogovor celo zdravilo. Zato povejmo in prisluhnimo. V Mercatorju tokrat govorimo o Onkomanih in če boste prisluhnili, lahko skupaj pomagamo. Da ne bo ostalo le pri besedah.

mercator-logotip
V Mercatorju si upamo povedati in želimo prisluhniti. Spodbujamo odkrite besede in pristne odnose, ki so temelj pozitivnim spremembam, tako v nas samih kot v drugih.

“Komunikacija je pomembna tako v zasebnem kot v poslovnem življenju, saj se s komunikacijo širijo pomembne informacije, na podlagi katerih si oblikujemo mnenja in se odločamo za dejanja. Ko komuniciramo, si izmenjujemo razmišljanja in ideje, sklepamo dogovore in rešujemo konflikte. Pri tem pa je izjemno pomembno tudi poslušanje, sprejemanje in interpretiranje, saj pomanjkanje komunikacije ali napačno komuniciranje povzroča nesporazume, konflikte, stres in težave, medtem ko lahko prav s pravo komunikacija rešimo marsikateri vsakodnevni izziv. Komunikacija je ključna za nas vse, neglede na kulturo in vrednote, vendar nam ni enostavno dana, ampak se je moramo stalno učiti, se truditi in jo izboljševati,”

v podporo akciji Ustavi se pove Viktorija Radojević Mavrič, izvršna direktorica področja marketinga.

V tokratni akciji Ustavi se namenjamo pozornost Onkomanom, odkrite besede pa bomo podkrepili tudi s konkretnimi dejanji in društvo OnkoMan v sodelovanju z našimi partnerji in kupci podprli tudi z donacijo.

S konkretnimi dejanji za društvo OnkoMan

O bolezni raje molčimo. O tem se, posebej moški, ne pogovarjajo, ker pogovarjati se pač ni moško. Moški reši zadevo, moški ukrepa, besede ne služijo ničemur… Na podobno razmišljanje v Slovenskem onkološkem društvu za moške OnkoMan še vedno prepogosto opažajo.

Že res, da je treba odločno ukrepati, ampak najprej je treba zbrati informacije, si izmenjati mnenja in slišati izkušnje, se povezati, si zaupati, se združiti. Komunikacija ima prav ob bolezni ključno vlogo.

Zato smo tokratno akcijo Ustavi se, povezano s komunikacijo, v Mercatorju namenili pomoči društvu OnkoMan, ki ga Mercator tudi sicer podpira.