Združenje Manager

Saša Mrak, izvršna direktorica Združenju Manager

Med skupine poklicev, ki so najbolj ogrožene za izgorelost, spadajo prav managerji. Hiter življenjski tempo in velika količina dela, ki se prenaša tudi v zasebno življenje, lahko dodobra načnejo kvaliteto življenja.

Ker se v Združenju Manager zavedamo pomena iskanja ravnotežja med opravljanjem managerskega poklica in vsakodnevnimi obveznosti smo v svoj temeljni dokument, Etični kodeks, ki predstavlja zavezo za vsakega novega člana, vključili tudi odgovornost managerjev, da skrbijo za svoje zdravje in uravnoteženo življenje. Za nas to predstavlja odgovornost ne le do samega sebe, ampak tudi do svoje družine in bližnjih. Z zavezo želimo med managerji dvigniti zavedanje, da morata biti zdravje in uravnoteženo življenje visoko med njihovimi vrednotami. Pri tem ne gre le za ukvarjanje s športom in ohranjanje psihične kondicije, ampak tudi sposobnost, da si vzamejo počitek in preživijo čas z družino in prijatelji, preberejo dobro knjigo, obiščejo kulturne dogodke ali se udejstvujejo pri ustvarjalnih dejavnosti, s čimer sočasno spodbujajo tudi svoj osebnostni razvoj.

V okviru naše MQ revije bomo rdečo nit julijske revije namenili ozaveščanju o različnih vplivih na delo zaposlenih, predstavili pa bomo tudi osebne zgodbe managerjev, ki so se srečali s poklicno izgorelostjo. Preko osebnih zgodb želimo približati ta problem vsem, saj menimo, da se ljudje premalo zavedamo kako škodujemo svojemu zdravju, hkrati pa si ne znamo priznati, da smo izkoristili vso svoje energijo in zmožnosti. Izgorelost predstavlja vedno večji pojav v družbi, o katerem pa se premalo govori.

Kako bomo sodelovali v akciji Ustavi se!

»Hiter življenjski tempo in velika količina dela, ki se prenaša tudi v zasebno življenje, lahko dodobra načnejo kakovost življenja. V vseslovenski akciji Ustavi se! smo prepoznali svoje poslanstvo, saj želimo, da bodo naši managerji spodbujali tudi druge ljudi v svojem življenju in spoznali, da niso nenadomestljivi. Pomembno je, da ostanejo v stiku s samim seboj in s svojimi vrednotami. Ker se v Združenju Manager zavedamo pomena iskanja ravnotežja med opravljanjem managerskega poklica in vsakodnevnimi obveznostmi, smo v svoj temeljni dokument Etični kodeks, ki predstavlja zavezo za vsakega novega člana, vključili odgovornost managerjev ne le do samega sebe, ampak tudi do svoje družine in bližnjih. Naše člane spodbujamo, da se naučijo upravljati s svojim časom in prisluhnejo sami sebi.«