Lidl Slovenija

V Lidlu Slovenija smo že leta 2012 sprejeli zavezo, da bomo na vseh ravneh podjetja celostno izvajali program Promocija zdravja. V letošnjem letu različne aktivnosti na tem področju povezujemo tudi z našo trajnostno pobudo ter spodbujamo Lidlovke in Lidlovce, da poskrbijo zase in tako začnejo ustvarjati boljši svet pri sebi.

Drzna dekleta: Ali se znaš ustaviti?

Anja Oman: Kot otrok

David Urankar: Ustavi se … ne moreš biti povsod in vedno na 100 %

Hana Verdeu, Vitalnica: Ustavi se: Poslušaj svoje telo in mu ponudi svobodo

Lea in Albert Mrgole: Zapletanje v odnosih

Letos poudarjamo pomembnost skrbi zase

Prek rokovnika za leto 2019 smo zaposlenim želeli sporočiti, naj si vzamejo čas zase, se poslušajo in ne zatirajo svojih čustev, želja ali ambicij. Posamezni oddelki v pisarnah tako uvajajo tihe urice, ko za eno uro v dnevu zmanjšajo komunikacijo na minimum in opravljajo delo bolj osredotočeno. O skrbi zase smo komunicirali tudi z novoletnim darilom – brisačko s posebnim napisom. Pa tudi letošnji družinski dan in piknik sta namenjena ozaveščanju o pomembnosti skrbi zase.

 Zdravko Lidl na spretnostnem poligonu otroke spodbuja h gibanju.
Zdravko Lidl na spretnostnem poligonu otroke spodbuja h gibanju.

Ambasadorji zdravja skrbijo za promocijo zdravja

V okviru programa Promocija zdravja izvajamo vrsto ukrepov in uresničujemo načrte za aktivnosti na področju preventive, zdravega prehranjevanja, varstva pri delu, spodbujanja gibanja in aktivnega življenja, obvladovanja negativnih dejavnikov stresa ter krepitve dobrih odnosov na delovnem mestu. Vsaka poslovna enota in oddelek imata svojega ambasadorja zdravja, ki sodelavce spodbuja k zdravemu načinu življenja. Ta za njih denimo vsak mesec pripravi sadje za sadni dan, jih povabi k skupinskemu udejstvovanju na športnih dogodkih in z njimi deli znanje, ki ga je pridobil na dnevu ambasadorjev zdravja. Prav naši zaposleni so tisti, ki so izrazili željo, da podjetje zanje poravna prijavnino na Oviratlon, ki se ga bo letos udeležilo kar 80 tekačev, 30 več kot lani.

Ambasadorji zdravja vsako leto na svojem dnevu izvedo kopico koristnih vsebin o promociji zdravja, ki jih širijo med svojimi sodelavci.
Ena izmed ekip, ki je nad Oviratlonom preprosto navdušena.
Ena izmed ekip, ki je nad Oviratlonom preprosto navdušena.

Pomembno se je pogovarjati

Hkrati se zavedamo, kako pomembno je, da ima zaposleni možnost pogovora s strokovnjakom ali svojim nadrejenim, da tako reši morebitne konfliktne situacije, dobi odgovore na preprosta operativna vprašanja ali želje. Zato smo uvedli naslednje možnosti:

  • novozaposleni se lahko o vseh vprašanjih o novem delovnem okolju pogovori s svojim botrom;
  • zaposlenim je ob osebni stiski za anonimno telefonsko svetovanje brezplačno na voljo zunanji psiholog;
  • zaupnica zaposlenih za reševanje težavnih situacij v delovnem okolju;
  • mentorstvo na delovnem mestu;
  • letni razvojni pogovor z nadrejenim.

Poslušamo in preizkušamo ideje naših zaposlenih

Vsakemu zaposlenemu njegovo delovno mesto omogoča neposreden vpogled v delovne procese, ki jih je vedno mogoče izboljšati ali nadgraditi. Lidlovke in Lidlovci so zakladnica znanja in zato smo letos uvedli Genijalca, kjer iščemo predvsem predloge, kako bi povečali učinkovitost ali prodajo, z namenom ohraniti uspešnost podjetja. Tudi sicer na intranetu zbiramo ideje in pobude, ki so lahko vezane na počutje na delovnem mestu, tehnične izboljšave ali karkoli tretjega.

 Projektna skupina Genijalca vabi k oddaji idej.
Projektna skupina Genijalca vabi k oddaji idej.

Kot podjetje torej povemo, kako lahko posameznik izrazi, kaj ga teži, kaj si želi ali kakšne ideje ima. Na podlagi tega potem dejansko iščemo rešitve in dokazujemo, da je vse, kar je povedano, tudi slišano. Zavedamo se namreč nujnosti dvosmerne komunikacije.

Fleksibilnost za večje zadovoljstvo

Enkrat letno med zaposlenimi izvajamo raziskavo Utrip, kjer anonimno iščemo iskrene odgovore za vpogled v zadovoljstvo zaposlenih. Na podlagi rezultatov nato iščemo učinkovite izboljšave za uspešno nadaljevanje dobrih praks. Ena največjih želja, ki smo jih zaznali v raziskavah mnenja zaposlenih, je bila, da bi tudi zaposleni v pisarnah imeli fleksibilnejši delovni čas. Tako smo s 1. junijem 2016 uvedli fleksibilen delovni čas – Lidlov O(w)n Time z namenom lažjega usklajevanja službe in zasebnega življenja. Z malce nenavadnim poimenovanjem želimo poudariti, da ta projekt zaposlenim daje večjo možnost, da si svoj delovnik krojijo sami. Zaposlenim v upravi je za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja enkrat tedensko na voljo tudi Own office, tj. možnost dela od doma, ki omogoča fleksibilnejšo delovno okolje.

Radi se spoznavamo

Lani smo na intranetu izvedli raziskavo o branosti internega glasila Štacunar. Rezultati so pokazali, da si zaposleni želijo izvedeti več o sodelavcih in več nagradnih iger. Na podlagi tega smo v naš mesečnik vključili redni rubriki Ekipa se predstavi in Spoznajmo se; v tej zadnji predstavimo sodelavca, ki se v prostem času ukvarja s kakšno zanimivo dejavnostjo. Lani pa smo na intranetu poleg rubrike Oddelek se predstavi uvedli še tedenske nagradne kvize in tudi sicer povečali število nagradnih iger.

 V Lidlovem mesečniku predstavljajo sodelavke in sodelavce z zanimivimi prostočasnimi dejavnostmi.
V našem mesečniku predstavljamo sodelavke in sodelavce z zanimivimi prostočasnimi dejavnostmi.

Kartica ugodnosti za prosti čas

Na predlog zaposlenih smo uvedli tudi Lidlovo kartico ugodnosti. Vsak zaposleni prejme dve kartici – zase in za svojega parterja, z njo pa ima dostop do številnih ugodnosti pri parterjih podjetja, ki jih dvakrat letno predlagajo sami zaposleni. Če se naša ekipa v tehnični nabavi potem dogovori za popust, seznam parterjev dvakrat letno dopolnimo z novimi ponudniki.

Kartico ugodnosti vsak zaposleni dobi v dveh izvodih.
Kartico ugodnosti vsak zaposleni dobi v dveh izvodih.