Moško ženski princip v komunikaciji – kateri prevladuje pri vas?

Ali je vaša komunikacija prežeta z empatijo, potrpežljivostjo, sposobnostjo razvijanja dialoga in kreiranja idej ali je bolj odločna, drzna, usmerjena v akcijo in konkretizacijo? Logična. Brez olepšav in pretiranih čustev?

moška in ženska roka, sodelovanje

Verjamem, da je prava komunikacija sogovorniku prilagojena mešanica obeh. Glede na to, v katerem principu je v danem trenutku komunikacije dominantnejši on.

Vsi imamo arhetipske zaveznike, ki nam pomagajo živeti zgodbo, da odkrijemo svojo pravo identiteto, poklicanost in namen. Ravno tako nam lahko služijo kot pomočniki, ko krmarimo skozi vsakdan. Omogočijo nam, da odkrijemo več o tem, kdo smo, ko se naučimo prepoznavati, kako se vedemo v danih situacijah in kaj je vplivalo na naš odziv. Kateri so naši nezavedni procesi, vzorci. Potem lahko poiščemo ustvarjalne načine, kako dosledno preizkušati novo, odpravljati šibke točke ter razvijati svoje vedenje na način, ki ima pomen za nas in naše medsebojne odnose.

Razumevanje arhetipske notranje sile oz. žensko in moške energije

Eden zelo učinkovitih pristopov, ki temelji na psihologiji C. G. Junga in »jungovskem coachingu« je tudi razumevanje arhetipske notranje sile oz. žensko in moške energije ali principa, ki nas poganja. Podobno velja v tradicionalni kitajski medicini (TKM), princip jin in jang. Gre za zasnovo dualnosti v človeku in naravi nasploh. Koncept, ki deluje vzajemno. Sta nasprotna vidika bivanja, polarna, hkrati komplementarna in soodvisna. Jang energija kot moška energija oz. Animus in Jin energija kot ženska energija oz. Anima.   

Po Carlu Gustavu Jungu sta namreč kontra seksualna arhetipa psihe, pri čemer ima vsak moški v svoji podzavesti tudi ženski del (Anima v moškem) in ženska svoj moški del (Animus v ženski). Oba sta zgrajene iz ženskih in moških arhetipov posameznih izkušenj. Človek ima namreč v sebi oba arhetipska potenciala (moškega in ženskega), odvisno je, kako razvita sta in koliko smo s tem delom v stiku, koliko sta uravnotežena. Če nista integrirana v posamezniku namreč lahko postaneta del njegove sence. Lahko govorimo, da gre za dve polovici celote, ki bi morali služiti uravnoteženosti drug drugega, a običajno je eden razvit dominantneje.

Kaj sploh so arhetipi?

Carl Gustav Jung jih je opisal kot “nagonske slike” ali “oblike, ki jih prevzamejo nagoni.” Le te pa sprožijo vzorce vedenja, ki so skonstruirani zato, da aktualizirajo te slike. Lahko bi celo rekli, da so psihološka gonilna sila človeškega vedenja.

In ko govorimo o arhetipskem vplivu ženskega ali moškega principa na svoje vedenje in komunikacijo nasploh, je priporočljivo ozavestiti in poznati svoj prevladujoči slog. To pomeni, vedeti, katera energija je aktivirana v nas. Namreč, na nekatere deluje bolj moški princip, na druge ženski princip. Vsak princip ima svoje pluse in minuse. Zato se v komunikaciji usmerjamo primarno k zavedanju in razvoju obeh nasprotnih polov. Ko sta oba popolno integrirana, namreč postaneta mediatorja med našim zavednim in nezavednim delom.

Pomembno je, da imamo razumevanje, kaj nam je bolj všeč ali kaj je bolj »naše«, še bolj pomembno pa je spoznati načine povezovanja s svojimi podzavestnimi vsebinami. Kako najti stik med obema principoma in iz obeh črpati tisto, kar nam bo zagotavljalo širši razpon in učinkovitost v komunikaciji.

Če iskreno iščemo možnost za razvoj znotraj sebe in se vprašamo, kaj lahko spremenimo pri svojem delovanju in odzivu na druge, bomo našli zase prave odgovore in načine, da se izognemo ali preprečimo nepotrebne spore in nesporazume.

Kateri je vaš prevladujoči slog komunikacije?

Kateri je naš prevladujoči slog komunikacije, ko govorimo o vplivu arhetipske energije, lahko merimo z vprašalnikom FM, po metodi JC, s coaching orodjem A&A, ki ga je razvil dr. Goren Bar ali pa ga poskusimo določiti tudi sami z dobrim opazovanjem svoje komunikacije.

Kaj pa je smiselno opazovati?

  1. Pozitivno razvit del ženskega principa (jin) oziroma integrirane Anime, ki je vključen v zdravo moško psiho prepoznamo v naslednjih lastnostih: potrpežljivost, toleranca in razvito samozavedanje, ustvarjalnost in kreativnost, domišljija, procesiranje, emotivnost, intuicija, empatija in sočutje, podpora, notranja moč, močan center, odprtost, sodelovanje in povezovanje, sprejemanje, pozitivnost, veselje do življenja in občutek za življenje…
  2. Preveč razvit ženski princip oz. negativno razvit del (pretirano razvita Anima), ki preplavi moško psiho (jo na neki način izpodriva), se kaže v naslednjih lastnostih: nenehno iskanje zunanjih potrditev, nesramnost, čemernost, pomanjkanje ustvarjalnosti, aktivacija manjvrednostnih kompleksov, slaba sposobnost povezovanja, lakomnost, egocentričnost, delovanje iz vloge žrtve.
  3. Pozitivno razvit del moškega (jang) principa pri posamezniku oziroma integriran Animus, ki je vključen v zdravo žensko psiho, ima običajno naslednje lastnosti: Razumskost, logika, analitično razmišljanje, samodisciplina, disciplina, pogum, odločnost, vztrajnost, akcija, zmožnost jasnih nenavezanih misli, samoorganizacija, vzdržljivost, moč in močna osebnost, znanje, reševanje težav, mediacija, postavljanje meja.
  4. Pretirano razvit moški princip ali preveč razvit Animus, ki preplavi žensko psiho (jo izpodriva), se kaže v nekaterih od naslednjih lastnosti: arogantno vedenje, ustrahovanje, sebičnost, sadizem, kontrola za vsako ceno, glasno govorjenje in nezmožnost učinkovitega in smiselnega povezovanja.

Zato opazujmo pri sebi, kateri princip pri nas prevladuje?

Vprašajmo se:

  • Kateri je v zanikanju?
  • Kateri ni razvit?
  • Kateri je dominanten pri osebah, s katerimi smo v konfliktih?
  • To bo dobra izhodiščna točka, na kateri gradimo.

Za lažje razumevanje si oglejmo praktični primer:

Micka, je v svoji zavestni naravi v prevladujoči ženski energiji, zato pri svojem vedenju kaže lastnosti potrpežljivosti, empatičnosti, nežnosti in spodbude. Prav takšna je tudi njena komunikacija. Le ta ji sicer pride prav pri gradnji odnosov s podobnimi posamezniki, a ko je na drugi strani odločnejši sogovornik, tak, ki potrebuje konkretizacijo in argumente, je prodornejši, v prevladujoči moški energiji, je v njegovi prisotnosti, ta ista Micka, kot mala miška. Ne pride do izraza. Ni slišana, še manj pa se primerno sooči s takšno komunikacijo, ki jo lahko na trenutke zaznava kot agresivno in napadalno. Ker principa pri njej nista uravnotežena in v stiku, in je ženski princip v ženski prevladujoč, lahko celo  razvit pretirano, se lahko kaže v negativni smeri vedenju, ko je Micka v stresu ali pod pritiskom. Takrat postane prepirljiva, histerična, celo pasivna ali neodzivna. V komunikaciji postane zelo kaotična in hitre jeze, neposlušna ali celo v vlogi žrtve.  

Da bi postala močnejša, Micka s pomočjo coachinga po metodi C. G. Junga ozavesti svoj dominanten princip, in začne raziskovati in razvijati podzavestni moški princip (energijo). Ko jo začne pozitivno razvijati, se v njenem vedenju sčasoma razvijajo lastnosti, ki jo delajo bolj odločno, ciljno usmerjeno, konkretnejšo in pogumnejšo. V njenem primeru uravnoteži oba principa, zato takšna postane tudi njena komunikacija. Ravno prav mehka, a usmerjena; asertivna in pozitivna, mehka do človeka in trda do problema. Odločna. S tem lažje dosega zastavljene cilje, postavlja meje in v komunikaciji z močnejšimi nasprotniki pelje dialog v smeri iskanja rešitve in ohranjanja lastne integritete.

Nasprotno, pa lahko srečamo osebo, ki je popolnoma drugačna. Recimo Marija. Pri njej prevladuje moški princip, in se le ta kaže v pretirani racionalnosti, usmerjenosti v cilj, planiranju, jedrnatosti, iskanju logike in ne emocionalnem delovanju. Kadar se njen zavestni moški princip izraža pretirano, oz. negativno lahko postane celo gospodovalna, brutalno ukazovalna in ostra. Vse to pa se odraža tudi v sami komunikaciji, ki jo drugi zaznavajo kot agresivno in hladno, ukazovalno in celo sarkastično. Neprijetno. V tem primeru, bi ta ista oseba morala uravnovesiti svoj podzavestni ženski princip. Če se bo Marija v tem primeru znala povezati s svojim ženskim podzavestnim delom, bo v komunikaciji postala bolj empatična in potrpežljiva. Mehka. Takšna komunikacija bo postala bolj asertivna in povezovalna. Sodelujoča. In k temu na neki način težimo. Ravnotežju ter prilagodljivosti. Enako bi v obeh primerih veljalo, če bi za primer vzeli moškega, recimo Janeza.

Kateri princip je boljši?

Za uravnoteženo in zadovoljno življenje človek namreč mora razviti oba principa, kajti eden brez drugega težko preživita v svetu, v katerem živimo. In z uporabo coachinga po principu C. G. Junga ozavestimo in spoznamo ter znamo stopiti iz samodejnih vzorcev in izbrati učinkovitejše vedenje. Vsi smo namreč nemalokrat ujeti v začaran krog, ko instinktivno počnemo stvari, ki ne delujejo dobro v naše dobro, a je običajno to močnejše od nas in nas preseneti, v ključnih trenutkih (avtoriteta, stres, strah). V teh trenutkih je dobro vedeti, kaj nas je ¨prevzelo¨ in kako to upravljati? Kaj spremeniti v komunikaciji z drugimi, da se medsebojni odnosi ne narušijo?

To znanje lahko vedno uporabite, in ko ni več potrebno, se vrnete v svoj prevladujoči način. V resnici s tem sami sebi pomagamo in se naučimo večje prilagodljivosti v medsebojnih odnosih. Koncept moško ženskega principa temelji na predpostavki, da moramo biti zasidrani v svojem bistvu, a hkrati zmoremo biti dovolj prožni kadar želimo doseči nekaj oz. graditi odnose z ljudmi, ki so  drugačni od nas.  Da uravnotežimo obe energiji v svojem delovanju in znamo uporabiti tisto, ki jo od nas zahteva določena položaj, s katerim smo soočeni. Graditi pozitivni pristop v odnosih z drugimi. 

Ko enkrat ozavestite, katera arhetipska energija pri vaši komunikaciji prevladuje, je dobro vaditi integracijo obeh principov. Integracija pomeni dobro uravnotežena potrpežljivost in odločnost,  domišljija in logika, oz. intuicija in analiza.  Zato sprejmite vsakodnevno prakso za lažjo integracijo moških in ženskih arhetipskih energij in spremenite svoj komunikacijski vpliv v smeri, ki vam bo prinašala dobre odnose in zadovoljstvo v življenju.

O avtorici

Jasna Knez
Jasna Knez, Poslovni in Jungian Master Coach & Trener: “Ustavite se in prisluhnite. Zakaj? Zato, da boste potem znali povedati na pravi način.”

Več o Jungian Coachingu najdete na www.povejnaglas.si

Bi tudi sami želeli postati akreditirani Jungian Coach z mednarodno licenco ICF? Več o mednarodnem certifikacijskem programu Jungian Coaching šola, ACSTH najdete na povezavi: https://www.povejnaglas.si/jungian-coaching oz. www.jungiancoaching.si