Namen spletnega portala Ustavi.se je predstavitev in izvajanje vseslovenske akcije Ustavi se!

Ustavi.se je dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu, upravljavec pa si pridržuje pravico do omejitve dostopa zaradi tehničnih ali drugih razlogov.

Pravilnik in splošni pogoji uporabe portala Ustavi se

Portal Ustavi.se je v lasti podjetja Overnet d.o.o. Vse pravice so pridržane.

Z objavljanjem vsebin s strani uporabnikov na portalu Ustavi.se,  le-ti s tem podjetju Overnet d.o.o. podelijo pravico do uporabe vsebin, ki jih ustvarijo in jih delijo z drugimi uporabniki.

To velja zlasti kadar uporabniki posredujejo preko spletnega obrazca ali e-pošte [email protected] vsebino za katero veljajo pravice intelektualne lastnine (tekst, fotografije, video ..). S tem podjetju Overnet d.o.o. podeljujejo neizključno, neodplačno, prenosljivo in teritorialno neomejeno licenco z možnostjo podlicenciranja in brez tantiem. S to licenco lahko Overnet d.o.o. vsebine uporabi za javne in komercialne objave in jih deli na ostala medmrežja ter uporabi za ostale namene delovanja podjetja.

Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb, zato je vsakršno posredovanje informacij dovoljeno samo s pisno odobritvijo uredništva. Za kakršno koli uporabo vsebine s teh strani, se lahko obrnete na naš naslov ali nas pokličete.

Reproduciranje vsebine s strani je dovoljeno izključno s pisnim dovoljenjem uredništva.
Upravljalec portala ustavi.se si pridržuje pravico do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe, pri čemer ostaneta vir in identiteta pisca skriti. Uredništvo si pridržuje pravico do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe. Pri tem upravljalec ne razkriva izvora in identitete pisca.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na https://ustavi.se

Viri slikovnega materiala:

Slikovno gradivo je last spletnih strani http://www.pexels.comhttp://sxc.hu
http://www.dreamstime.comhttp://foto.zru.sihttp://www.flickr.com/photos/gresakghttp://www.flickr.com/photos/lampelina in je bilo pridobljeno v skladu z njihovimi splošnimi pogoji ali posebnim dovoljenjem.

Za več informacij pokličite ali pišite:
Tel.: +386 1 520 50 50
E-pošta: [email protected]

 

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Ob uporabi naših storitev nam zaupate svoje osebne podatke. Zavedamo se, da je to velika odgovornost, zato posvečamo zaščiti vaših osebnih podatkov veliko pozornost ter vam obenem omogočamo nadzor nad njimi.

Podjetje Overnet d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov sam ali s pomočjo pogodbenih obdelovalcev zbira, hrani in obdeluje osebne podatke uporabnikov portala Ustavi.se, pridobljene ob obisku in registraciji, v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (https://www.ip-rs.si/zakonodaja).

Kot upravljavec sami ali s pomočjo pogodbenih partnerjev zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke uporabnika na podlagi obiska ali uporabe portala Ustavi.se: IP-naslov, piškotki.

Kot upravljavec sami ali s pomočjo pogodbenih partnerjev zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec: uporabniško ime, naslov elektronske pošte.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, klicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Osebne podatke uporabnikov portala ustavi.se zbiramo, hranimo in obdelujemo za namene, opisane v tej izjavi, na podlagi naslednjih pravnih podlag:

Z vašim soglasjem

Vaše soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov potrebujemo za določene namene in imate pravico, da kadarkoli soglasje prekličete.

Vaše soglasje na primer potrebujemo za zagotavljanje prilagojenih storitev, kot so oglasi podjetja Overnet d.o.o. in njega vsakokratnih povezanih (odvisnih) družb ter pogodbenih partnerjev.

Vaše soglasje potrebujemo tudi za sodelovanje v anketah, natečajih, nagradnih igrah, pri čemer bo vsak udeleženec moral, v kolikor se odloči sodelovati v nagradni igri ali anketi, soglašati s splošnimi določili posamezne nagradne igre ali ankete.

Ko zasledujemo zakonite interese

Vaše podatke obdelujemo za naše zakonite interese (Splošni pogoji uporabe portala Ustavi.se) in naših pogodbenih partnerjev in pri tem uporabljamo primerne varnostne ukrepe za zaščito vaše zasebnosti. To pomeni, da vaše podatke obdelujemo za namene, kot so naslednji:

 • zagotavljanje, vzdrževanje in izboljšanje naših storitev za potrebe naših uporabnikov,
 • razvijanje novih izdelkov in funkcij, uporabnih za naše uporabnike,
 • razumevanje, kako ljudje uporabljajo naše storitve, da zagotovimo in izboljšamo učinkovitost delovanja naših storitev,
 • prilagajanje naših storitev, da vam zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo,
 • obveščanje o dogodkih, novostih in ostalih aktivnostih podjetja Overnet d.o.o. in njega vsakokratnih povezanih (odvisnih) družb,
 • obveščanje uporabnikov o naših tržnih storitvah,
 • zagotavljanje oglaševanja, da je lahko veliko naših storitev brezplačno dostopnih uporabnikom,
 • odkrivanje, preprečevanje ali drugačno obravnavanje prevar, zlorab in varnostnih ali tehničnih težav v naših storitvah,
 • zaščita pred kršitvijo pravic ali varnosti naših uporabnikov pred morebitno škodo na njihovi lastnini, kot zahteva ali dovoljuje zakonodaja,
 • izvajanje raziskav, ki izboljšujejo naše storitve za naše uporabnike in koristijo javnosti,
 • izpolnjevanje obveznosti do naših partnerjev, kot so razvijalci in imetniki pravic,
 • uveljavljanje pravnih zahtevkov, vključno s preiskavo morebitnih kršitev veljavnih pogojev storitve.

 Za izvedbo pogodbenega odnosa

Vaše osebne podatke obdelamo, da vam zagotovimo storitev, ki je določena v medsebojni pogodbi.

Pri ravnanju v skladu z zakonskimi obveznostmi

Vaše osebne podatke bomo obdelali, če smo pravno zavezani k temu, na primer, če se odzivamo na sodni postopek ali izvršljiv akt državnega organa.

Vaših osebnih podatkov ne razkrivamo družbam, organizacijam ali posameznikom zunaj podjetja Overnet d.o.o., razen v primerih:

 1. Osebne podatke bomo posredovali tretjim osebam samo z vašim soglasjem.
 2. Osebne podatke damo na voljo svojim povezanim osebam in drugim zaupanja vrednim družbam ali posameznikom, da jih obdelujejo v našem imenu, po naših navodilih ter skladno z našo izjavo o varstvu osebnih podatkov in vsemi drugimi ustreznimi ukrepi za zagotavljanje zaupnosti in varnosti. Ponudnike storitev na primer uporabljamo za pomoč pri podpori naših uporabnikov.
 3. Osebne podatke bomo razkrili zunaj podjetja Overnet d.o.o., če v dobri veri verjamemo, da so dostop do takih podatkov, njihova uporaba, hranjenje ali razkritje razumno potrebni za:
  1. upoštevanje morebitnih veljavnih predpisov, zakonodaje, pravnih postopkov ali izvršljivih aktov državnih organov;
  2. uveljavljanje veljavnih pogojev storitve, vključno s preiskovanjem morebitnih kršitev;
  3. odkrivanje, preprečevanje ali drugačno obravnavanje prevar in varnostnih ali tehničnih težav;
  4. zaščito pred kršitvijo pravic ali varnosti portala ustavi.se, njegovih uporabnikov ali javnosti ter pred škodo na njihovi lastnini, kot to zahteva ali dovoli zakonodaja.

Javno in našim pogodbenim partnerjem, kot so izdajatelji, oglaševalci, razvijalci ali imetniki pravic, lahko razkrijemo podatke, ki ne omogočajo osebne prepoznave. Podatke lahko na primer javno objavimo, da prikažemo gibanja na področju splošne uporabe naših storitev. Določenim partnerjem dovolimo tudi zbiranje podatkov iz vašega brskalnika ali naprave za namene oglaševanja in merjenja, in sicer z uporabo njihovih piškotkov ali podobnih tehnologij.

Če bo podjetje Overnet d.o.o. vključeno v združitev, pripojitev ali prodajo premoženja, bomo še naprej zagotavljali zaupnost vaših osebnih podatkov in prizadete uporabnike obvestili, preden bodo osebni podatki preneseni ali bo začel zanje veljati drug pravilnik o zasebnosti.

Vaše osebne podatke ščitimo z močnimi varnostnimi funkcijami, ki omogočajo stalno zaščito vaših osebnih podatkov pred njihovim nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem. Če odkrijemo kaj tveganega, o čemer menimo, da bi morali biti obveščeni, vas bomo takoj obvestili.

Pri tem med drugim uporabljamo naslednje ukrepe:

 • šifriranje za ohranjanje zasebnosti podatkov med prenosom
 • postopke zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov, ki jih uporabljamo, vključno z ukrepi fizičnega varovanja, pregledujemo, da preprečimo nepooblaščen dostop do naših sistemov.
 • dostop do osebnih podatkov je omejen na zaposlene, pogodbene izvajalce in zastopnike, ki te podatke potrebujejo, da jih lahko obdelujejo. Vse osebe s takim dostopom imajo stroge pogodbene obveznosti glede zaupnosti, če teh obveznosti ne spoštujejo, pa lahko proti njim sprožimo disciplinske postopke ali jim odpovemo pogodbeno razmerje.

Preko registriranega uporabniškega imena in naslova elektronske pošte lahko kadarkoli zaprosite za izpis svojih osebnih podatkov, za kakšne namene podjetje vodi vaše osebne podatke, izrazite zahtevo za omejitev namena uporabe vaših osebnih podatkov ali izrazite zahtevo za izbris vseh vaših osebnih podatkov, ki jih podjetje Overnet d.o.o. ali njegovi pogodbeni partnerji vodijo.

V naših storitvah poskušamo zagotoviti, da so podatki zaščiteni pred naključnim ali zlonamernim izbrisom. Zaradi tega lahko preteče nekaj časa od takrat, ko izvedemo izbris določenega osebnega podatka, do takrat, ko so kopije teh podatkov izbrisane iz naših aktivnih in rezervnih sistemov.

Kot upravljavec bomo v 15 (petnajstih) dneh od prejete zahteve ustrezno preprečili uporabo osebnih podatkov za zagotavljanje prilagojenih storitev, kot so oglasi podjetja Overnet d.o.o. in njega vsakokratnih povezanih (odvisnih) družb ter pogodbenih partnerjev ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh preko elektronske pošte obvestili uporabnika, ki je to zahteval.

Vse osebne podatke hranimo za omejena obdobja, odvisno od vrste osebnega podatka:

 • (Uporabniško) ime in/ali priimek: Do izbrisa na podlagi zahteve uporabnika.
 • Elektronski naslov: Do izbrisa na podlagi zahteve uporabnika.
 • IP Naslov: 5 let od zadnje aktivnosti na spletnem portalu ustavi.se oziroma do izbrisa na podlagi zahteve uporabnika

Prenosi podatkov

Podjetje Overnet d.o.o. za potrebe zbiranja, hrambe in obdelave osebnih podatkov uporablja strežnike ponudnikov v oblaku, ki so fizično locirani na različnih lokacijah, tudi na lokacijah izven države v kateri prebivate. Zakoni o varstvu podatkov se razlikujejo med državami, pri čemer nekateri od njih zagotavljajo večjo stopnjo varstva kot drugi. Ne glede na to, kje se zbirajo, hranijo ali obdelujejo vaši podatki, uporabljamo enake zaščitne ukrepe, kot so opisani v tej izjavi.

Sprememba izjave

Izjavo o varstvu osebnih podatkov občasno spremenimo. Vaših pravic iz te izjave o varstvu osebnih podatkov ne bomo okrnili brez vašega izrecnega soglasja. Datum objave izjave o varstvu osebnih podatkov je vedno naveden spodaj, ogledate pa si lahko tudi arhivirane različice. Če so spremembe večje, bomo prikazali vidnejše obvestilo (ob nekaterih večjih spremembah vam bomo poslali tudi obvestilo na vaš elektronski naslov).

Upravitelj osebnih podatkov je podjetje Overnet d.o.o. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov podjetja Overnet d.o.o.:

Mag. Bojan Rajer, univ. dipl. ekon.
Rimska cesta 32
8210 Trebnje
Tel./Fax: ++386 59 043 764
Mb: ++386 51 303 800
E-naslov: [email protected]

Ljubljana, dne 24. 5. 2018