Povej na Glas

V Povej na Glas in Jungian Coaching so specializirani za razvoj poslovnih potencialov in celostno gradnjo posameznikove osebnosti.

“Verjamem, da sami ustvarjamo svojo realnost, zato naj se učenje nikoli ne konča. Sama sem predana raziskovanju globin komunikacije in delovanja človeka, tistega vmesnega prostora med dvema posameznikoma. A zato je potreben pravi ustavi se. Zanima me namreč globina in ne hitre instant rešitve ali moderne enodnevnice. V človeku vedno iščem tisto več. Tisto, kar odkriva bistvo vseh nas. Ko se ustaviš, namreč spoznaš. To je zame komunikacija. Ker odpira prostor, povezuje, spreminja. A le, ko smo sposobni biti prisotni, poslušati in slišati, želeti razumeti in začutiti, osebo za persono. Omogoča nam namreč, da se premaknemo. Za to pa potrebujemo dobršno mero samospoznavanja in samoobvladovanja. Center, ki vedno prihaja iz nas. Stopiti iz cone udobja ni enostavno, vam pa zagotavljam, da se začnejo po tem, ko naredite prvi korak, dogajati izjemne stvari. Zaživite. Kajti, komunikacija, če je prava, potisne meje tistega, kar ljudje lahko resnično dosežemo in postanemo. Pretrese in strese. Transformira. Zato, nosite odgovornost za svoje besede in misli. Ker imajo moč. Izjemno moč,”

pove ustanoviteljica šole Povej na Glas in direktorica Jasna Knez.

Jasna Knez
Jasna Knez je licencirana in certificirana poslovna in timska coachinja, trenerka za komunikacijske veščine, trenerka poslovnih veščin in vodenja ter trenerka za razvoj timov, jungian coaching trener in jungian coaching supervizorka in mentorica.

Razvijamo želena in potrebna vedenja in veščine, ki jih potrebujemo za uspešnejše poslovno in osebno življenje ter lastno realizacijo. Ustvarjamo priložnost, potopiti se v svet simbolnega jezika. Dati svojemu nezavednemu delu glas ter vključiti njegove uvide v naše zavestno življenje. S tem odkrivamo nekatere vidike naših slepih peg, naše senčne plati ali inferiorne funkcije in zmanjšujemo obrambne mehanizme. Pomagamo namreč odkrivati in odpravljati neproduktivne in včasih celo destruktivne vedenjske vzorce, da se posameznik spozna in razvije svoje želene potenciale. Zato tudi v procesu rasti napreduje hitreje in učinkoviteje!

Poudarjamo, da bomo z vzpostavitvijo pravih medsebojnih odnosov, možnostjo spoznati optimalno smer vodenja komunikacije k najboljšemu cilju ‒ namenu komunikacije in učinkovitejšim obvladovanjem konfliktov, zagotovo uspešnejši in srečnejši.

Res pa je, da se moramo včasih tudi ustaviti. Spoznati in ozavestiti. Slišati. In nato, povedati na glas.

Kar opažamo namreč je, da se pogosto dogaja, da med poslušanjem vse prehitro zaidemo v svoje notranje dialoge, kjer iščemo strategije reševanja problema ali iskanja možnih odgovorov ter argumentov in ob tem nehamo poslušati. Večinoma popolnoma instinktivno.
Zato tudi verjamemo v ustavi se. Ker daje možnost stopiti na pot zavedanja. Kajti slednje je namreč vedno, prvi korak. Potem se potovanje transformacije začne.

Verjamemo, da se mojstrstvo doseže le z integracijo naše glave (kar vemo in kako razmišljamo), srca (kar čutimo), pravega občutka (kako delujemo) ter energije, ki nas poganja, zato prisegamo na integralni pristop. Naš način dela temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev, holistični dimenziji in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter gradnje njegove osebne in poslovne odličnosti. Zato pa so izkušnja, praksa in integracija bistveni.
Samo razmišljanje ni nikoli dovolj – naše misli se morajo usmeriti k dejanjem, da bi dejansko prinesle spremembe. In to našim klientom tudi omogočimo. To je naše poslanstvo. Poiskati izjemnost v vas, da jo živite.