SLIKOVITO z Jasno Knez o coachingu v Sloveniji

Pogovarjali smo se z Jasno Knez, podpredsednico podružnice mednarodne zveze za coaching v Sloveniji ICF Slovenia Chapter in našo ambasadorko.

Kaj je ICW?

ICW je mednarodni teden coachinga, in bo potekal v času od 4. do 10 maja 2020, ko bodo člani Mednarodne coaching zveze po vsem svetu praznovali moč in pozitiven vpliv strokovnega coachinga na posameznike, organizacije, skupnosti in svet. V ICF Slovenia chapter bomo v tem času (med 4. in 10.5. 2020) organizirali spletne dogodke kjer bomo prikazali kaj je coaching, kaj coaching ni, kaj vključuje postopek coachinga, ter za katere izzive je primeren. Organizirali pa bomo tudi BREZPLAČNI coaching za širšo javnost z namenom dviga zavedanja javnosti, kaj je coaching in kakšne prednosti prinaša posameznikom in organizacijam.

Več o dogodkih, ki bodo na voljo v tem tednu in so za javnost brezplačni, najdete tukaj

Kakšen pa je namen mednarodnega tedna coachinga?

Naša predsednica, Teja Breznik Alfirev je v začetku leta, v članku Zakaj bi morale organizacije vpeljevati coaching kulturo, zapisala, da raziskava Mednarodne zveze za coaching (ICF) iz leta 2017 pravi, da se le 66% udeležencev raziskave delno ali v celoti zaveda, kaj je coaching. Med njimi je le 30% takšnih, ki dejansko razumejo, kaj coaching je; ostali zamenjujejo coaching z drugimi oblikami razvoja kot so mentorstvo, svetovanje ali trening. Enako opažamo tudi v Sloveniji, zato je naše poslanstvo razširiti zavedanje o coachingu in tudi njegovem razlikovanju od drugih pristopov.

Namen Mednarodnega tedna coachinga je ozaveščati javnost o koristnosti coachinga ter ga približati čim večjemu številu ljudi. Naše poslanstvo je dvig kakovosti življenj posameznikov, podjetij in skupnosti. Verjamemo, da je coaching eden od učinkovitejših načinov, kako podpreti posameznike, skupine, podjetja in skupnosti pri doseganju ciljev, odkrivanju in realizaciji potencialov, vzpostavljanju boljših odnosov in kreiranju bolj izpolnjujočega življenja.

Kaj pa sploh je coaching in kakšne vrste poznamo?

Po navedbah mednarodne zveze coachev (ICF), je coaching “partnerstvo s klienti v premišljenem, miselno izzivalnem in ustvarjalnem procesu, ki kliente navdihuje, da bi povečali svoj osebni in profesionalni potencial.” Definicija pomeni, da coach in klient soustvarjata proces in sta za kakovost tega partnerstva soodgovorna. Coach verjame, da so vsi potrebni potenciali oz. zmogljivosti v klientu in ga spodbuja, da le-to ozavesti in uvidi več kot samo trenutni mentalni vzorec delovanja, ter mu s tem pomaga pri iskanju njegovih lastnih (avtentičnih) rešitev in samostojnemu razvijanju želenih načinov delovanja.


Seveda pa poznamo različne coaching metodologije in tudi nivoje usposobljenosti coachev. Metodologije se lahko med seboj tudi prepletajo v osnovi pa poznamo; vodstveni, poslovni, sistemski, jungovski, integralni, NLP, življenjski, Embodied – utelešenje, timski coaching… skratka različne smeri, pa tudi različne modele, različne nivoje in globine samega procesa.


Rekli ste, da bo na voljo brezplačni coaching? Kdo ga bo izvajal?

V podporo pri srečevanju z izzivi in z namenom, da javnost spozna coaching, smo člani slovenskega ICF Chapterja v času mednarodnega tedna coachinga, na voljo za brezplačna coaching srečanja, v omejenem času in obsegu seveda. Gre za mednarodno iniciativo, ki jo vsaka podružnica izvaja v svojem lokalnem okolju pod okriljem mednarodne zveze.
Na naši spletni strani lahko najdete seznam članov coachev, ki sodelujejo v ICW.

Komu pa je namenjen in kaj lahko posameznik pričakuje?


Čeprav je coaching zadnje čase moderna beseda, pa je pomembno, da ga izvaja usposobljen coach, da bo proces peljan varno in učinkovito. Predvsem pa, da bo šlo za coaching in ne katero od drugih metodologij, ki jih žal, mnogokrat pod tem terminom ponujajo razni izvajalci.
Mednarodni teden coachinga je namenjen vsem, ki jih zanima coaching, kakšne prednosti jim lahko prinese in ga želijo izkusiti na lastni koži.
V coaching procesu je najpomembnejši odnos, ki je predpogoj za kreiranje zaupanja, zato je pomembno, da se v odnosu in komunikaciji s potencialnim coachem počutite dobro. Coach vas bo namreč podprl pri raziskovanju in ozaveščanju vaših prepričanj, vrednot, močnih in šibkih točk, pri razumevanju in pri ustvarjanju novih vzorcev razmišljanja ter delovanja. Z zaupnim odnosom vam bo stal ob strani v procesu, ki je usmerjen v pozitivno spremembo v vašem življenju, poslovno ali privatno.

Coaching bodo izvajali usposobljeni coachi, ki po standardih mednarodne zveze coachev izkazujejo za to potrebne kompetence v skladu z etičnim kodeksom ICF.

Največjo korist od coachinga bodo imeli tisti, ki so pripravljeni raziskovati in ozaveščati svoje delovanje ter prevzemati odgovornost zanj. Seveda pa moramo poudariti tudi, da ta pristop ni primeren za tiste, ki potrebujejo konkretne nasvete s posameznih strokovnih področij (zaposlovanje, pravo, zdravstvo…), ni primeren za osebe s psihičnimi težavami, osebnostnimi motnjami oz. osebam, ki so v hudi duševni stiski in potrebujejo strokovno psihoterapevtsko pomoč.

Objavljeno v Top