Stopimo skupaj! Kupujmo slovensko hrano!

Viharne čase, v katerih smo se znašli, bomo kot družba in posamezniki lažje prebrodili, če bomo delovali solidarno. Kupujmo slovensko hrano, in s tem podprimo slovenske proizvajalce, saj se v teh časih trudijo in tvegajo več, da nam omogočajo preskrbo s polnovredno in kakovostno lokalno hrano.

V teh razmerah je še posebej pomembno v čim večji meri zmanjšati tveganja glede varne preskrbe s hrano. Zaradi kratkih dobavnih poti je lokalna hrana bolj kakovostna. Še posebej pa je zdaj bistveno, da nakup lokalne hrane omogoča višjo stopnjo varnosti, saj je manj posrednikov pri rokovanju z živili. Na ta način učinkovito prispevamo k preprečevanju širjenja okužbe. Med daljšim transportom so živila lahko izpostavljena več dejavnikom tveganja. To tveganje je pri domači lokalni hrani veliko manjše. Zato se lahko poslužite tudi direktne dobave hrane s kmetij.

Na tem mestu želimo poudariti, da ministrstvo za kmetijstvo stalno spremlja stanje preskrbe in tveganja pri posameznih skupinah živil ter ima dogovorjene ukrepe za nemoteno dolgotrajnejšo preskrbo s hrano, če bi bilo to potrebno.

Iskreno smo hvaležni vsem zaposlenim v verigi preskrbe s hrano, kmetom, delavcem v živilskopredelovalni industriji, veterinarjem, trgovcem, prevoznikom in ostalim, ki ste ostali na delovnih mestih in skrbite za to, da bomo prebivalke in prebivalci Slovenije v teh zahtevnih trenutkih imeli na voljo lokalno pridelano slovensko hrano in tako nemoteno oskrbo. Zahvala gre tudi vsem delodajalcem, ki skrbijo, da lahko v danih razmerah delavci kar se da nemoteno opravljajo svoje delo, ki je izjemnega pomena za vse prebivalce, saj je polnovredna hrana nuja.

Zato pozivamo vse: Ker potrebujemo varno in kakovostno hrano, stopimo skupaj in kupujmo hrano od slovenskih kmetov in živilske industrije. To lahko naredimo zase in zanje, ki se vsak dan kljub visokemu tveganju za svoje zdravje, odpravljajo na delo in se trudijo za Slovenijo. Iskreno smo vam hvaležni.

Vsebino je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano