Jasna Dolamič Gričar: Komunikacija je najtrdnejši temelj odnosov

Image by freestocks-photos from Pixabay

Dobra komunikacija je najtrdnejši temelj dobrih odnosov. To povem na vsakem srečanju, druženju, vedno, ko dobim za svoj govor priložnost. Izkazalo se je, da je moja trditev, moje prepričanje, moj moto, popolnoma pravilno, več kot pravilno, da drži kot pribito.

Pred dvema dnevoma sem se namreč zapletla v konkretno diskusijo o dogodkih izpred kar nekaj let. Oseba s katero sem govorila, mi je zagotovila, da ima napisano mojo misel. To mi je bilo sicer v čast in ponos, da so moje misli toliko pomembne, da se jih zapiše.

Trditev pa vendarle ni bila napisana, kakor je bila mišljena in izgovorjena. Bila je napisana zgolj po predvidevanjih in pričakovanjih slušatelja. Prišlo je do komunikacijskega kratkega stika.  

Mislim, da je nadvse pomembno, da se naučimo dobro komunicirati. Tako se bomo bolje razumeli, lažje sobivali in predvsem slišali in začutili drug drugega.

Če bodo veščine dobre komunikacije usvojili in jo ponotranjili otroci že v predšolskem obdobju, jim bo zagotovo prihranjena marsikatera negativna in boleča izkušnja.

zapisala: Jasna Dolamič Gričar
tel: 040 761 258
http://izobrazevanje-in-svetovanje-jadro.si